Odpowiedź Unii Teatrów Niezależnych Posłowi Joachimowi Brudzińskiemu

Warszawa, dnia 14 października 2020 r.


Unia Teatrów Niezależnych


Poseł do Parlamentu Europejskiego
Pan Joachim Brudziński


Szanowny Panie Pośle,
Unia Teatrów Niezależnych jest związkiem pracodawców, zrzeszającym teatry będące
organizacjami pozarządowymi pożytku publicznego, fundacjami i stowarzyszeniami, jak
i przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w dziedzinie teatru.
Odnosząc się do Pana wypowiedzi z dn. 12 października dotyczącymi Funduszu
Wsparcia dla Kultury, postanowiliśmy odpowiedzieć, by wskazać nieścisłości w Pana
wypowiedzi.
Jak zapewne przeczytał Pan w wielu komentarzach do Pana słów, teatry nie „wyciągają
ręki” po pieniądze do polityków czy też partii politycznych, gdyż te nie dysponują własnymi
pieniędzmi. Teatry jako podmioty obrotu gospodarczego, zwracają się o wsparcie do
urzędników państwowych zarządzających wspólnie wypracowanymi pieniędzmi podatników,
którymi i my pozostajemy. Ani Rząd, ani Posłowie nie dysponują SWOIMI pieniędzmi, czego
świadomość i jasne zrozumienie tego faktu, nie wynika z Pana komentarza.
Fundusz Wsparcia dla Kultury, do którego jak rozumiemy nawiązywał Pan w swojej
wypowiedzi, NIE JEST DOTACJĄ na działalność artystyczną.
Jest to fundusz pomocowy w sytuacji pandemii COVID19.
Wsparcie takie otrzymywali przedstawiciele wszystkich sektorów gospodarki, której teatry są
nieodłączną częścią.
Prawo konstytucyjne zapewnia równość podmiotów gospodarczych i nie ma związku
z preferowaną przez podatnika opcją polityczną.
Krytyka Rządu nie zwalnia Go z odpowiedzialności wobec obywateli kraju, nawet jeśli nie są
oni zwolennikami danej opcji politycznej.
Nasze teatry zatrudniają wspólnie tysiące wysoko wykwalifikowanych pracowników sektora
teatralnego i w ich imieniu również piszemy: aktorów, reżyserów, techników obsługi sceny,
pracowników zaplecza teatralnego zarówno przy scenie jak i w administracji, autorów sztuk,
kompozytorów, managerów, o kwalifikacjach pozwalających im zarządzać przedsięwzięciami
gospodarczymi zgodnie
z prawem handlowym lub w oparciu o inne przepisy prawa w Polsce. Wkład w tworzenie PKB
jest niepodważalny. Tworzenie miejsc pracy także.
Zwracamy Pana uwagę na fakt, że naszymi widzami są przedstawiciele i zwolennicy
rozmaitych opcji politycznych pozostających wyborcami oraz obywatelami tego Kraju.
Solidarność naszej grupy zawodowej nie jest ani mniej, ani bardziej uzasadniona aniżeli
przedstawicieli innych grup zawodowych, które zostały dotknięte pandemią.


Z poważaniem
Unia Teatrów Niezależnych
Studio Buffo Sp. z o. o.
Scena Capitol Sp. z o. o.
Agencja Artystyczna CERTUS
Stowarzyszenie Druga Strefa
Studio Gudejko Sp. z o. o.
Teatr Imka Sp. z o. o.
Fundacja Kamila Maćkowiaka
Komuna Warszawa
Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury
Teatr Old Timers Garage
Stowarzyszenie „Studio Teatralne Koło”
Teatr MY
Wrocławski Teatr Komedia
Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego
Teatr Wolandejski
Tito Productions K. Fukacz D. Słonina Sp. K.
Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych „Atut”