Jesteśmy po kolejnym zebraniu Członków UNII TEATRÓW NIEZALEŻNYCH, naszego Związku Pracodawców.

Wchodzimy w nowy sezon teatralny z nowymi pomysłami, prawdziwie zjednoczeni wobec trudności, których się spodziewamy, z nadzieją na współpracę i dalszą wymianę zdań, dzielenie się doświadczeniami i przede wszystkim działaniami mającymi na celu chronienie naszych teatrów z 2 i 3 Sektora – Fundacji, Stowarzyszeń i prywatnych przedsiębiorstw prowadzących działalność teatralną w całej Polsce.

@nie_teatr @teatr_gudejko @teatrmackowiaka @teatrcapitolwarsaw @teatrpolonia @ochteatr @agencja_artystyczna_certus @teatr_my @teatrwolandejski @teatr_warsawy @teatr_kamienica @teatr_imka @studio_buffo @teatr_scena96 @teatrsoho @komunawarszawa @scenarelax @fundacja.feta