UTN na konferencji Pearle* w Lublanie

66. konferencja Pearle* live Performance Europe

Już po raz kolejny mieliśmy okazję reprezentować polskie teatry niezależne na konferencji Pearle Live Performance Europe. Tym razem wydarzenie miało miejsce w Lublanie.

Po raz pierwszy w historii tej europejskiej organizacji, w dniach 16 i 17 listopada, przedstawiciele ponad 20 krajów zebrali się w Słowenii. Gospodarzem 66. konferencji Pearle* było Stowarzyszenie Menedżerów Teatrów Słoweńskich.

66. konferencja Pearle* live Performance Europe

W programie konferencji znalazły się między innymi sesje Think Tank na temat sztucznej inteligencji, sesje plenarne o koncepcji innowacji w kulturze oraz mobilności i międzykulturowej współpracy. Przeprowadzono także warsztaty o tym, jak rozmawiać z politykami.

Omawiano również przyszłoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego. Wskazano podstawy procesu wyborczego oraz wytłumaczono sposób funkcjonowania różnych grup politycznych w PE.

Ważnym punktem programu konferencji było Walne Zgromadzenie. Członkowie Pearle* zatwierdzili na nim deklarację dotyczącą dobrego zatrudnienia w sektorze sztuk performatywnych.

W tym dokumencie członkowie podkreślają rolę swoich pracodawców jako koordynatorów w kontekście sprawiedliwych warunków pracy oraz tworzących środowisko, w którym artyści i osoby zajmujące się kulturą mogą się rozwijać. Ta deklaracja jest także zobowiązaniem do promowania wzrostu i zrównoważonego rozwoju sektora, zapewniając dalszy rozwój sztuk performatywnych i wzbogacanie dziedzictwa kulturowego Europy.

Unia Teatrów Niezależnych jako członek Pearle*

Pearle* Live Performance Europe to europejskie stowarzyszenie pracodawców sztuk widowiskowych utworzone w 1991 roku. Poprzez swoich członków reprezentuje ponad 10 000 kierowników teatrów, sal koncertowych, orkiestr, oper, zespołów baletowych i tanecznych, festiwali, promotorów i innych organizacji zawodowych w dziedzinie sztuk performatywnych w Europie.

Unia Teatrów Niezależnych jest członkiem tej organizacji od listopada 2022 roku.