Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Emiliana Kamińskiego.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Emiliana Kamińskiego. Był aktorem i reżyserem, ale dla nas przede wszystkim organizatorem życia teatralnego. Założył jeden z pierwszych prywatnych teatrów w Warszawie po przemianach ustrojowych. Był także jednym z założycieli Unii Teatrów Niezależnych. Będzie nam brakować jego pogody ducha, energii do działania i siły w realizacji postawionych celów. Rodzinie i Zespołowi Teatru Kamienica składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Inne wpisy